NKF søker trenerutvikler ØST!

25. Jan 2022

Norges klatreforbund søker trenerutvikler på østlandet til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom!

Foto: Veri media.

Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere.

De siste seks årene har antall medlemmer i klatreklubber vokst med 33 prosent, og klatring er en av de mest voksende idrettene i Norge. Konkurranse- og treningstilbudet har også vokst i takt med antall medlemmer, noe som også øker behovet for trenere i klubb.

Et viktig mål for NKF er å styrke klubbenes kompetanse til å drive aktivitet og trening, hvor utvikling av trenere vil være sentralt. Trenerløpa ble ferdig revidert i 2021, i henhold til Kompetanseløftet, og som trenerutvikler vil du være med på å holde trenerkursene etter de nye kursmalene.

Vi søker deg som er interessert i klatring, trening av barn og unge, og som vil utvikle andre til å bli gode trenere.

Send søknad med CV til klatring@klatring.no innen 15. februar. Merk epost med "Søknad trenerutvikler."

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre regionale trenerkurs.
 • Følge opp deltakere i forkant og etterkant av kurs.
 • Ha kjennskap til klubber i din region og planlegge trenerkurs i samarbeid med disse og etter behov i regionen.
 • Legge til rette for regionale samarbeidsnettverk for trenere i din region.

Kvalifikasjon:

 • Har minimum sertifisering som trener 2 i klatring. Vi kan vurdere kandidater med trener 1 som er klare til å ta trener 2 kort tid etter oppstart, eller som er på vei til å gjennomføre kurs.
 • Er trener for barn og/eller ungdom i klatring.
 • Gode egenferdigheter i klatreteknikk og trening for klatring.
 • Annen idrettsfaglig bakgrunn teller positivt.
 • Erfaring fra å holde trenerkurs teller positivt.

Personlige egenskaper:

 • Er positiv og løsningsorientert.
 • Har god evne til å samarbeide og engasjere andre.
 • Har gode kommunikasjonsevner.
 • Kan jobbe selvstendig og strukturert.
 • Har en sterk interesse for å utvikle klatretrenere.
 • Er interessert i å utvikle egen kompetanse som trener og trenerutvikler.

Vi tilbyr:

 • Fleksibelt arbeid.
 • Honorar etter avtale. Reise, kost og losji dekkes etter NKF sitt reiseregulativ.
 • Kompetanseutvikling innenfor klatretrening og trenerutvikling.
 • Mulighet til å forme klatretrening for fremtiden.
 • Et hyggelig og stimulerende nettverk av engasjerte trenere og kompetansepersoner.
 • Utfordrende og engasjerende arbeidsoppgaver.

Jobben medfører reising og helgearbeid. Vi søker folk som er bosatt på østlandet.

NKF har et tydelig mål om bedre kjønnsbalanse innenfor våre ressurspersoner, og oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Spørsmål? Ta kontakt med Kjersti Gausvik på kjersti@klatring.no, eller +47 971 59 466.

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge