Instruktørseminar (NF) 11-13. juni (Digitalt) - AVLYST

26. Apr 2021

NKF har satt opp Instruktørseminar 11-13. juni (digitalt)

Instruktørseminar er avlyst pga få deltakere - vi håper for å planlegge det igjen til høsten!

Instruktørseminar er obligatorisk for instruktører som ønsker å videreutdanne seg til kursledere på instruktørkurs. Instruktørseminaret skal arrangeres felles for klatre-, bre- og skredinstruktører. Seminaret er også åpen til instruktører som ønsker faglig påfyll eller trenger regodkjenning.  

Formål med seminaret

Seminaret skal gi deltakerne innsikt i pedagogikk og didaktikk knyttet til fjellsport, og en anledning til å drøfte kursleders rolle, ansvar og oppgaver i lys av seminardeltakernes egen praksis. Pedagogiske, sikkerhetsmessige og sosiale sider av kurslederrollen skal belyses. Deltakerne skal bevisstgjøres om veiledning og vurdering av instruktørkandidater. Seminaret skal også være et forum hvor instruktører får en faglig oppdatering gjennom å utveksle erfaringer med andre instruktører.

Opptakskrav:

Godkjent NF-instruktør nivå 1

Tid:

 • Fredag 11. juni kl. 17 - 21
 • Lørdag 12. juni kl. 09 – 18
 • Søndag 13. juni kl. 09 - 16

Kursledere:

Anders Steen Hansen og Una Flaata

Pris:

Kr 1500,-.  Betaling ved påmelding.

Påmelding:

Gjøres gjennom Min idrett: https://minidrett.nif.no/Event#4985353-010

 

Påmeldingsfrist: Fredag 28. mai

 

Innhold:

Hovedtemaet for seminaret vil være pedagogikk/didaktikk. Vi vil se nærmere på:

- Ulike kursopplegg, strukturer og gjennomføring

- Fokus på arbeidsmetoder, formidling, læringsmiljø og motivasjon.

Vi skal også innom temaene:

- risikovurdering og risikohåndtering

- menneskelige feil og tiltak for å forebygge ulykker. 

Innholdet i seminaret vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner i plenum.

Gjennomføring

Pga covid-19 blir instruktørseminaret gjennomført digitalt i år slik at mest mulig få muligheten for å delta og slipper å reise. 

Mer detaljert seminarprogram kommer.

Maks deltakere 

20.

 

Hvis du har noen spørsmål, send gjerne e-post til shafiq@klatring.no

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • CAMP
 • Beal
 • Bridgedale
 • Stiftelsen Vi
 • Thon Hotels
 • Antidoping Norge