Oppstart av regionale cupkonkurranser fra 1. august!

30. Jun 2020

Regjeringens beslutning om full gjenåpning av barne- og ungdomsidretten 1. august åpner opp for gjennomføring av regionale cupkonkurranser for barn og ungdom opp til 19 år. Det betyr at arrangørklubber nå kan starte planleggingen for oppstart av konkurranseaktivitet fra 1. august, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll.

Norges klatreforbund er trygg på at klubbene vil fortsette det gode arbeidet med å etterleve de smittevernsfaglige rådene som til enhver tid er gjeldende, og ved eventuelle justeringer i smittevernsanbefalinger for klatring og smittevernsveilederen for idrett.

Norges klatreforbund henstiller derfor foreldre, trenere, og andre voksne om å opprettholde og etterleve smittvernsrådene, inkludert bestemmelsene om en meters avstand for alle over 19 år og gode hygienetiltak i forbindelse med gjennomføring av konkurranser. Arrangører som ønsker råd og veiledning på hvordan gjennomføre konkurranser innenfor gjeldene smittefaglige råd, kan ta kontakt med fagansvarlig for nasjonale og regionale konkurranser i NKF Siss.Klev@klatring.no

For mer informasjon om regionale cupkonkurranser se her 

Relaterte artikler

08. Jun 2021

Utlysning - Mesterskapsanlegg for klatring

Norges Idrettsforbund er i gang med ny Nasjonal Anleggsplan med 6 års perspektiv fra 2021/2022. NKF har gitt sitt innspill til mesterskapsanlegg for alle regioner/landsdeler og inviterer NKF klubber til å søke om status som «Mesterskapsanlegg».

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge