Innkalling til klatretinget 2020 i Oslo/digitalt

09. Jun 2020

Velkommen til Klatretinget 2020! Vi gleder oss til å møte alle klubbene og til å forme klatresportens fremtid sammen! Klatretinget er forbundets høyeste myndighet, hvor alle klubbene har muligheten til å bestemme. Årets ting blir gjennomført som både fysisk og digitalt møte - dette blir spennende!

I følge NKFs lov § 14, skal tinget innkalles med to (2) måneders varsel og sendes alle NKFs medlemsklubber. Innkalling til klatretinget sendes på e-post til alle klubbene, samt publiseres på www.klatring.no.

Tinget i 2020 var opprinnelig planlagt å avholdes i Tromsø den 17.-19. april, men ble på grunn av korona pandemien utsatt på ubestemt tid. Det innkalles herved til et nytt ordinært ting lørdag den 29. august 2020.

Tinget settes lørdag kl. 10.00 og avsluttes kl. 17.00. Vi inviterer til en hybrid gjennomføring, der det er mulig å delta enten fysisk eller digitalt. For de som deltar fysisk, vil møtet holdes på Meet, Ullevål stadion, Oslo.

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner dere på: https://klatring.no/klatreting.

Påmeldingsfrist til tinget er onsdag 5. august.

Saker som klubbene ønsker å ta opp på tinget, må ifølge NKFs lover § 14 være sendt styret senest fire (4) uker før tinget. Vi ber om at alle forslag sendes til Norges klatreforbund på e-post: klatring@klatring.no ikke senere enn 29. juli 2020. Merk forslaget «Klatretinget 2020».

De innspill som ble sendt inn til klatretinget i Tromsø tidligere år, vil bli presentert for tinget.

Når det gjelder hvem som har forslagsrett, vises det til NKFs lov § 14.

Link til NKF lovverk finner dere her.

Fullstendig saksliste og andre saksdokumenter blir sendt ut til klubbene senest to (2) uker før tinget, ifølge NKFs lover § 14.

 

Med vennlig hilsen                                                                                                                                                       

Norges klatreforbund

 

Stein Tronstad, President Norges klatreforbund                  

Johanna Solberg, Generalsekretær Norges klatreforbund

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund