Er du paraklatretrener?

09. Jul 2019

Det gjennomføres et forskningsstudium i EU regi som berører Para trenere i idretten. Prosjektet er blant annet i samarbeid med verdens fremste idrettsuniversitet John Moores University i Liverpool, European Paralympic Committee og International Council for Coaching Excellence (ICCE), der NIF er medlem.

Formålet med denne undersøkelsen er å samle inn data fra trenere ute på feltet for å (a) få vite om og forstå hvordan feltet/landskapet ser ut, (b) hvilken støtte og opplæring det finnes for para trenere i idrett i hele Europa, og (c) utforske eventuelle hull i tilbud/kunnskap eller muligheter til faglig utvikling for målgruppen.

Selve undersøkelsen består av tre seksjoner:

1. kartlegging av basisdata så som demografi, alder, kjønn etc.
2. Utdanningsbakgrunn og
3. Faglige spørsmål om trening av parautøvere.

Data fra undersøkelsen skal brukes til å informere, støtte og bidra til andre deler av Para Coach Erasmus prosjektet.

Hvem er invitert/kriterier til å delta?

Du må være medlem av et særforbund/klubb.
Være aktiv som trener for utøvere med funksjonshemninger.
Over 17 år gammel
Kvalifisert som trener for parautøvere
 

Dette prosjektet er med på å utvikle et europeisk rammeverk for utdanning og utvikling av paratrenere i idretten på alle nivå. Derfor er det viktig at våre paratrenere gjør sin stemme hørt gjennom å delta i dette meget viktige og banebrytende forskningsprosjektet. Les mer om prosjektet videre i denne emailen

Norsk idrett ønsker å bruke data fra forskningsprosjektet for å kunne utvikle paratrenere på en bedre måte innenfor Trenerløypa som er rammeverket for trenerutvikling i norsk idrett.

https://ljmu.onlinesurveys.ac.uk/erasmus-plus-paracoach

 

Spørsmål? Ta kontakt med: 

Antero Wallinus-Rinne

Seniorrådgiver, trenerutvikling

Tlf: +47 21 02 90 00

Mob: +47 41900296

Antero.wallinus-rinne@idrettsforbundet.no

POSITIONING, PROMOTING AND SUPPORTING PARA COACHING CAREER PATHWAYS

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund
  • Gjensidige forsikring