Fredrikstad klatreklubb får 141 000 kr i støtte til prosjektet Klatring for alle

20. Jun 2019

Fredrikstad klatreklubb har fått innvilget 141 000 kr i støtte til prosjektet "Klatring for alle" av Extrastiftelsen. NKF gratulerer så mye og ønsker lykke til!

Fredrikstad klatreklubb er en stolt klatreklubb med 25 års jubileum i år. Vi ønsker å være en klatreklubb som inkluderer alle uavhengig av alder, fysikk og økonomi. Prosjektet er todelt, en del har som mål å få flere parakaltring, og få til et bedre tilbud for barn og ungdom som er paraklatrer. Del to er å etablere en ordning der barn og unge med lav betalingsevne kan søke tilskudd for å delta på klatreaktivitet.

Norges idrettsforbund har mottat 4 925 400 kroner fra ExtraStiftelsen til 13 idrettsprosjekter. -Alle prosjektene har som mål å inkludere mennesker som er mindre representerte i idretten, dette bidrar til å øke mangfoldet i vår organisasjon, sier Line Hurrød, NIFs koordinator for prosjektene.

Ønsker din klubb å søke om støtte, les mer her!

 

  • Samarbeidspartnere:
  • Beal
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund
  • Gjensidige forsikring