Presidenten sammenfatter Idrettstinget 2019

28. Mai 2019

Norges klatreforbund var selvsagt representert på Idrettstinget på Lillehammer, ved president og generalsekretær. I tillegg til et meget spennende valg, gjorde tinget mange viktige vegvalg for norsk idrett. Det ble satt ambisiøse anleggspolitiske mål, tydeligere krav til inkludering, kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon i styre og stell, strengere sanksjonsbestemmelser om doping og kampfiksing og uttrykte krav til bærekraft og miljøbevissthet både generelt og ved anleggsutbygging. 

Vi fikk også en endring i loven som NKF har arbeidet for i 3 år. Ungdom og andre som har mindre oppdrag som trenere, instruktører og klubbutviklere kan nå få betalt for dette og likevel være valgbare som styre- og tingrepresentanter. Dermed fikk vi ryddet av vegen en uklarhet som tidligere hindret disse i å engasjere  seg i styrearbeid. 

Videre har barneidrettsbestemmelsene fått noen justeringer gir en bedre åpning for familieidrett i sommerferiene. Moderniseringsprosessene i NIF har også fått et nytt påskyv, blant annet med overgang fra 4-årige til 2-årige tingperioder og utredning av representasjonen til idrettstingene. 

Alt i alt ble det et beslutningstungt idrettsting med mange inspirerende og utviklende diskusjoner, og vi har også fått et nytt idrettsstyre som vi gleder oss til å samarbeide med!

Det aller mest inspirerende øyeblikket på tinget var likevel da Birgit Skarstein ble tildelt Egebergs ærespris for 2019, og holdt en takketale som løftet fram alle dem som jobber hardt og utrettelig for at alle, absolutt alle, skal finne sin plass i idretten og oppleve ekte idrettsglede. Vi gratulerer hjertelig og inderlig med en svært fortjent pris!

 

Med vennlig hilsen

Stein Tronstad

President i Norges klatreforbund

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund