Årets ildsjel 2018

07. Apr 2019

Tord Maximus Lund Hansen har fått prisen som årets ildsjel 2018. Tord sitt engasjement er og har vært av stor betydning for klatremiljøet i Tromsø klatreklubb

Fra juryens begrunnelse

Tord har utvist et personlig engasjement og gjort en solid innsats for Tromsø Klatreklubb over flere år, og har representert idrettens verdier og Tromsø Klatreklubb på en god måte i alt sin aktivitet i klubben. Dette har Tord utvist både i sin tid som styremedlem i klubben siden 2015, men også før dette som et samlende og engasjert klubbmedlem.

Tord alltid vært særs inkluderende og arbeidet for at alle klatrere skal kunne drive med klatring sammen. Med sin positive fremtoning har Tord bidratt til at mange nye klatrere har følt seg velkommen i klatremiljøet, samt bidratt til fellesskapsfølelsen til alle klubbens medlemmer. Klatregleden Tord fremviser smitter lett over til andre, og dårlig vær har aldri satt noen stopper for Tords positive bidrag til klatringen.

Gjennom sitt personlige engasjement har Tord på frivillig basis tatt ansvar for å både forbedre og skape nye aktiviteter i klubben. Tord har tatt ansvar for og organisert rutesetting, barneaktiviteter, sosialklatring og klatrekonkurranser i klubben på en eksemplarisk måte. Som styremedlem har han hatt ansvar for klubbens økonomi, medlemsinformasjon og drift av klubbens klatreanlegg. Tord har i 2018 særlig investert mye tid og energi i sin rolle som økonomiansvarlig, og har bl.a. bidratt til oppretningen av forskjellige systemer som gjør klubbens forvaltning enklere og sikrere. Det helhetlige arbeidet Tord har lagt ned i klatreklubben verdsettes av barn og voksne, både i formelle og uformelle forum. 

Vi gratulerer med vel fortjent pris!

Relaterte artikler

30. Jun 2020

Oppstart av regionale cupkonkurranser fra 1. august!

Regjeringens beslutning om full gjenåpning av barne- og ungdomsidretten 1. august åpner opp for gjennomføring av regionale cupkonkurranser for barn og ungdom opp til 19 år. Det betyr at arrangørklubber nå kan starte planleggingen for oppstart av konkurranseaktivitet fra 1. august, gitt at smittesituasjonen fortsatt er under kontroll.

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Stiftelsen Vi
  • Thon Hotels
  • Antidoping Norge