I helgen var Norges klatreforbund tilstede på Nordic Meet 2019 i København!

04. Mar 2019

Møtet er en del samarbeidet mellom de nordiske klatreforbundene som også inkluderer Nordisk Mesterskap og Nordic Youth Camp. Fra NKF deltok generalsekretær Johanna Solberg og sportsjef Reino Horak.

I år var det Dansk Klatreforbund som stod som arrangør for Nordic Meet og de hadde lagt opp til en helg med mange spennende tema og et studiebesøk på Blocs & Walls. Møtet, som blir arragert annen hvert år, en viktig arena for erfaringsutveksling og samarbeid mellom forbundene. Vi takker Dansk Klatreforbund for et veldig flott arrangement!

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring