NKF har sendt høringssvar til NIF på forslag til ny langtidsplan for norsk idrett!

05. Feb 2019

Norges idrettsforbund holder på å lage et nytt forslag til strategiplan som skal vedtas på Idrettstinget i mai. Forslaget er nå ute på høring i underliggende organisasjonsledd.

Norges klatreforbund er generelt positive til forslaget som gir oss en mer overordnet og retningsgivende plan for hele norsk idrett. Vi mener at langtidsplanen for norsk idrett skal skape et felles verdigrunnlag og et formålsfellesskap som hele idretten kan kjenne seg igjen i. "Idretten vil" som det nye forslaget heter oppnår dette på en langt bedre måte enn gjeldende strategiplan (Idrettspolitisk dokument), nettopp ved at den konsentreres ned til elementer som er relevante for hele idretten. 

Vi mener at «Idretten vil» bør peke ut en klar marsjretning, men samtidig sikre at enkeltidrettene får romslige rammer til å utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger, innenfor noen felles grunnverdier og med felles mål på overordnet nivå. Hovedmålene og satsingsområdene, «flere med, flere gull, livslang idrett, bedre idrettslag, bedre idrettsanlegg og bedre toppidrett», identifiserer marsjretningen på en god måte.

Du finner hele NKF sitt høringssvar her: Vi mener

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring