Søke midler - uteaktiviteter

Klubber - kom dere ut!

Søknadsskjema NKF

Rapporteringsskjema NKF

Søknad sendes i word-format på epost til klatring@klatring.no. Rapport sendes til samme epostadresse når tiltaket er gjennomført. 

Vi opplever en stor pågang av henvendelser, og behandling av søknader kan fort ta opp til en måned. Vi ber derfor om at dere er ute i god tid. Det er også mulig å søke om støtte i etterkant av arrangementet, da leveres både søknads- og rapportsskjema i samme epost.

Samlinger
Vil klubben din arrangere klatresamling ute? Da kan dere få støtte til dette fra NKF. Støtten kan brukes til å kjøpe inn mat, utstyr, leie av lokale, honorar til foredragsholder eller annet.

 • Regionale samlinger: 10 000 kr.
 • Nasjonale samlinger: 30 000 kr.

Konkurranser ute
Vi kan gi støtte til klatreklubber som arrangerer konkurranser og liknende arrangementer, enten det er små lokale konkurranser, eller større konkurranser for en region. 
For regionale konkurranser sender vi også premiepakke fra Petzl. Husk å skriv adresse premiepakken skal sendes til i eposten!

 • Lokale konkurranser: 7 000 kr.
 • Regionale konkurranser: 15 000 kr per konkurranse og premiepakke til verdi rundt 3 000 kr.

 
For regionale konkurranser kan støtten utbetales enkeltvis til hver klubb, eller vi kan sette opp egen avtale hvor summene varierer, men totalsummen er lik.

Andre aktiviteter
Trenger dere utstyr eller annen støtte for oppstart av klatreaktiviteter i klubben, f. eks. ungdomsklatring eller paraklatring (klatring for personer med funksjonsnedsettelse)? Da kan dere søke om støtte til dette. 

 • Små aktiviteter (lokale): 7 000 kr.
 • Større aktiviteter (regionale og nasjonale):10 000 kr.

Retningslinjer for støtte

 • Det er bare klatreklubber som er medlem av NKF, har rapportert medlemmer ved siste medlemsrapportering og har betalt kontingent som kan søke om midler. Unntaket er nye klatreklubber som er tatt opp i NKF, men som er så nye at de ikke har registrert medlemmer ved siste registrering.
 • For samlinger ute gis det kun støtte til aktiviteter som har barn, unge og/eller personer med funksjonsnedsettelse som en prioritert målgruppe. Dere kan inkludere flere målgrupper, men må kunne vise til en prioritering av disse målgruppene.
 • Barn, unge og personer med funksjonsnedsettelse er prioriterte målgrupper.
 • Aktiviteter som er lavterskel og enkle å være med på blir prioritert.
 • Aktiviteter med flere klubber prioriteres.
 • Vi gir støtte til arrangementer og oppstart av nye aktiviteter, som går ut over vanlig drift i klubben.
 • Alle søknader vil behandles innen en måned, men vi forbeholder oss retten til lengre saksbehandlingsfrist i hektiske perioder.
 • Klubben må sende inn en rapport når aktiviteten er gjennomført.
 • Støtten blir utbetalt i etterkant, når rapport er levert.
 • Samarbeidspartnere:
 • Petzl
 • Y&Y
 • Houdini
 • Norsk Tipping
 • Thon Hotels
 • Eterni
 • Gjensidige forsikring