Kurslærer Klatreleder inne

Mer informasjon om utdanningstilbud kommer!

Tidligere har Trener 1 (og høyere) og Klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell (og høyere) vært de som har kunnet utdanne og godkjenne Klatreleder inne. 
I mai 2021 gikk vi over til ny kursmal for Trener 1, og ny utdanningsmodell, og da vil ikke lengre Trener 1 kunne utdanne Klatreleder inne.

Trenere som er utdannet fra gammel kursmal kan kostnadsfritt søke om å bli "Kurslærer Klatreleder inne".  
Logg inn på www.brattkompetanse.no, opprett søknad om "Kurslærer Klatreleder inne", legg til "NKF godkjenner" som instruktør og sett dato for når du tok trener 1-kurset originalt. Det går fint om det ikke er helt nøyaktig dato, om du ikke skulle huske det.

For de som ønsker bli "Kurslærer Klatreleder inne" i fremtiden, så arbeider vi med å lage et eget kurs for dette, som etter plan skal være klart i løpet av 2021. Med eget kursholder-kurs vil vi kunne gi et bedre og mer spisset utdanningstilbud for de som vil kurse Klatreleder inne. Bedre utdanning for kurslærere vil gi bedre forutsetninger for gode Klatreleder inne-kurs, og større samkjøring av hvordan kurs gjennomføres.

Klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell og 2 sport (og høyere) vil enda være kurslærer for Klatreleder inne. Hvis du ikke lengre ønsker å være aktiv Klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell/ 2 sport (eller høyere), men ønsker å fortsette med å holde Klatreleder inne-kurs, kan du søke om sertifiseringen kurslærer klatreleder inne. 

 

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund