Kursholder Klatreleder inne

Mer informasjon om utdanningstilbud kommer!

Tidligere har Trener 1 (og høyere) og Klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell (og høyere) vært de som har utdannet Klatreleder inne. 

I mai 2021 går vi over til ny kursmal for Trener 1, og ny utdanningsmodell, og da vil ikke lengre Trener 1 kunne utdanne Klatreleder inne. Trenere som er utdannet fra gammel kursmal kan kostnadsfritt søke om å bli Kursholder Klatreleder inne i brattkompetanse. For de som ønsker bli kursholdere for Klatreleder inne for fremtiden, så arbeider vi med å lage et kurslærer-kurs for Klatreleder inne. Dette kurset vil være klart til sommeren 2021.

Med eget kurslærer-kurs vil vi kunne gi et bedre og mer spisset utdanningstilbud for de som vil kurse Klatreleder inne. Bedre kurstilbud for kurslærere vil gi bedre forutsetninger for gode Klatreleder inne-kurs, og større samkjøring av hvordan kurs gjennomføres.

Klatreinstruktør 1 lavland/høyfjell (og høyere) vil enda være kursholder for Klatreleder inne. 

Relaterte artikler

08. Jan 2021

Ønsker du utvikle morgendagens klatretrenere?

Norges klatreforbund søker trenerutviklere til å utvikle morgendagens trenere for barn og ungdom! Som trenerutvikler vil du holde NKF sine trenerkurs nivå 1 og 2, samt bidra til andre kompetansehevende tiltak og nettverksbygging for trenere. Søknadsfrist 31. januar!

  • Samarbeidspartnere:
  • La Sportiva
  • CAMP
  • Beal
  • Bridgedale
  • Thon Hotels
  • Stiftelsen Vi
  • Rent særforbund