Klubbutviklingtiltak

Dette er en liste over ulike kurs og tiltak klubben kan søke på som klubbutviklingstiltak, ta kontakt om dere har andre behov. Listen kan endres, så sjekk listen før du sender inn søknadsskjema.

Klubbutvikling
 • Klubbesøk. En klubbutvikler kommer på besøk i klubben og møter styre, ledelse og eventuelt medlemmer på et uformelt møte. Dette kan f.eks. være i forbindelse med en fellesklatring eller pizzakveld for medlemmer, og kan gjerne kombineres med andre tiltak som kurs eller samlinger.
 • Startmøte. Under startmøtet gjennomføres det en analyse der det kommer frem hvor klubben står i dag, hva de ønsker og konkrete forslag til hva som kan gjøres for å utvikle klubben videre. Startmøtet varer 3-4 timer og er for styre og medlemmer i klubben.
 • Utviklingsprosesser. Dette er ulike prosesser som dekker spesielle utviklingsbehov i klubb. Det kan være at klubben trenger hjelp til å lage en virksomhetsplan, eller at klubben skal starte et nytt tilbud eller arrangement der det trengs hjelp til å komme i gang, eller andre prosesser klubben trenger hjelp til.

Idrettskretser tilbyr også kurs innen klubbutvikling, klikk her for å lese mer om hvilke kurs de tilbyr. Idrettskretser er fordelt på fylker, klikk her for å finne din lokale idrettskrets

 

Kompetanseutvikling

Minimum 4 deltakere, maksimum 6. Om dere ønsker større kurs ta kontakt med Nina Skaugvoll (nina@klatring.no).

For boltekurs, se eget søknadsskjema her.

Ønsker dere andre kurs som gir instruktør- eller trenerkompetanse ta kontakt med Nina Skaugvoll (nina@klatring.no).

 
Aktivitetsutvikling
 • Hjelp til å starte treningsgrupper.
 • Rutesetterkurs.

 

 

 

 • Samarbeidspartnere:
 • Petzl
 • Y&Y
 • Houdini
 • Norsk Tipping
 • Thon Hotels
 • Gjensidige forsikring