Klatretinget 2018

Klatretinget 2018 vil bli avholdt den 14. og 15. april på Thon Hotel Oslo Airport. 

Oppstart lørdag 14. april er kl. 1000, avslutning søndag 15. april er kl. 1500.  

PÅMELDING TIL TINGET
Klubbene fyller ut vedlagte påmeldingsskjema og sender inn til klatring@klatring.no innen 1. april 2018
Påmelding klatretinget 2018 (doc)
Påmelding klatretinget 2018 (pdf)

Formell innkalling til Klatretinget har blitt sendt alle klubber den 14. februar.
Forslag til saker må sendes til klatring@klatring.no innen 7. mars, evt postlagt innen samme dato. Når det gjelder hvem som har forslagsrett, vises det til NKFs lov § 14.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til Klatretinget gjøres tilgjengelig på klatring.no senest 2 - to - uker før tinget .

Utkast til ny Strategiplan for NKF vil bli sendt ut på høring til alle klubber ultimo januar, høringsfrist vil bli satt til 1. mars.

Se for øvrig NKFs Lov, Kap. IV Ting, styre, utvalg mv. (NKFs lov finner du HER).

Spørsmål til innkalling og til tinget kan rettes generalsekretær på telefon 41600145, eller på e-post til klatring@klatring.no

Relaterte artikler

25. Sep 2017

Medlemstall for Norges klatreforbund 2016

Hvert år gjøres det en årlig registrering av medlemstall for klatreklubber og for Norges klatreforbund. Tallene er et verktøy for NIF for å beregne støtte til klubbene og til forbundet, og det er også et nyttig verktøy for å se medlemsmassen til forbundet og kunne se utvikling over tid.

Under har vi samlet noen nøkkeltall for forbundet, som viser hvordan medlemsmassen fordeler seg på kjønn og alder, og hvordan utviklingen har vært over tid. Nysgjerrig på hvordan medlemstallene er for akkurat din klubb? Trykk her for å finne totaloversikt med medlemstall for alle klubber.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Houdini
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring