Hva er et medlem?

Felles for alle medlemmer er at de må være registrert i et medlemsregister med navn, fødselsdato og adresse og at de må ha betalt en medlemskontingent. Medlemmer i klubben kan være fra aktive konkurranseklatrere til de som kun klatrer for det sosiale. Også ikke-klatrere, som bidrar aktivt i miljøet på et eller annet vis (kakebaking, transport og lignende) som rene støttemedlemmer, kan være medlemmer.

Det er opp til klubben selv å bestemme kontingentens størrelse.

Medlemmer må registreres gjennom et datasystem som er godkjent av NIF. Vi anbefaler klubbene å bruke NIFs eget system KlubbAdmin.

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring