Forhåndsgodkjenning NF

Til alle kvalifiserende kurs, samt metodekurs, kreves forhåndsgodkjenning fra Norsk Fjellsportforum (NF) før opptak.

Forhåndsgodkjenningen skal sikre at søkeren har nødvendig kunnskap og erfaring, for å kunne følge kursets innhold og øke sjansen for å bestå. 

Det kan søkes om generell forhåndsgodkjenning direkte til Norsk Fjellsportforum. Denne vil ha varighet for sesongen det søkes om og neste sesong.

Dersom dette ikke er gjort, leverer kandidaten søknad i forbindelse med påmelding til aktuelt kurs. I dette tilfellet skal søknaden sendes til NKF (klatring@klatring.no), som igjen videresender til NF. Behandling hos NF tar inntil 4 uker.

Du finner all informasjon om hva søknad om forhåndsgodkjenning skal inneholde her: https://fjellsportforum.no/instruktorer/soknadsskjema/

Ofte stilte spørsmål i forbindelse med søknad om forhåndsgodkjenning:

 1. Må jeg benytte NFs søknadsskjema og loggbok?
  • Ja! Vi og NF får mange søknader i året, og for å sikre effektiv og oversiktlig behandling er det essensielt at det benyttes fastlagte skjemaer.
 2. Jeg har ikke helt kontroll på alle ruter jeg har gått - hvor detaljert må loggboken være?
  • Loggboken skal gi et bilde av at du har et volum, en varighet og et nivå på din klatrebakgrunn som gir grunnlag for å delta på kurset. Du trenger ikke liste ALL klatring, men det må settes opp aktivitet i hele perioden som kreves (f eks 2 års erfaring for instruktør 1 sport). Videre må det vises til et volum, med vekt på den graden som kreves. Et standard volum vil være fra 50 ruter/taulengder og oppover per år. Er det kun på graden som kreves (eks 6 minus for instruktør 1 sport), bør mesteparten av det som settes opp være på blikk (onsight). Det bør logges minst 10-15 ruter ihht kravet, av det totale volumet.

 

 

 • Samarbeidspartnere:
 • La Sportiva
 • Bridgedale
 • Thon Hotels
 • Stiftelsen Vi
 • Rent særforbund