Kontroll av klatrevegg

En klatrevegg trenger ettersyn, noe som må legges inn i driftsrutinene. Noe gjøres løpende og noe kan gjøres periodisk.

Ved ferdigstilling av klatrevegger skal veggleverandøren levere FDV-dokumentasjon på veggen og produktene som inkluderes i leveransen i egen perm. Denne skal vise hvordan veggen skal driftes og vedlikeholdes, slik at veggen kan ivaretas på en god og sikker måte.

Inspeksjon av konstruksjon
Veggeier har ansvar for at veggkonstruksjonen til enhver tid tilfredsstiller tekniske krav. Ofte utfører veggleverandøren årlige kontroller. Klatreforbundet anbefaler at ingeniører eller personer med byggfaglig kompetanse sjekker konstruksjonen dersom ikke veggleverandør kan utføre kontrollen.

Inspeksjon av veggen
Det er vanlig at klubbene/driftsansvarlige selv tar rutinemessigekontroller av det som ikke berører konstruksjonen. Toppanker, bolter, hengere, karabiner og slynger, auto belay samt matter må sjekkes av personer som har kunnskaper om slitasje og holdbarhet av slike deler. Auto belay må i tillegg sendes inn til leverandør for kontroll årlig.

Alle krav settes gjennom Europeisk Standard, som kan anskaffes gjennom Standard.no:

Europeisk standard klatrevegger med sikringspunkter

Europeisk standard buldrevegger

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • La Sportiva
  • Bridgedale
  • Eterni
  • Thon Hotels
  • Gjensidige forsikring