FAQ - Veggkontroll

Kan klatreklubber gjennomføre årlig kontroll av klatrevegger?

Kontroll av fremside av vegg (toppanker, bolter, hengere, karabiner og slynger): Disse må sjekkes av personer som har kunnskaper om slitasje og holdbarhet av slike deler.

Kontroll av bakside/reisverk: Klatreforbundet anbefaler at ingeniører eller personer med byggfaglig kompetanse sjekker konstruksjonen. Dette er fordi det er vesentlig å skjønne hvor belastningene kommer, og hva som er de kritiske punktene i konstruksjonen.

Alle krav settes gjennom Europeisk Standard, som kan anskaffes gjennom Standard.no:

Europeisk standard klatrevegger med sikringspunkter

Europeisk standard buldrevegger

  • Samarbeidspartnere:
  • Petzl
  • Y&Y
  • Norsk Tipping
  • Thon Hotels
  • Eterni
  • Gjensidige forsikring