Framsiden

Nytt fra Utdanning

  Interessert i fjellklatring? Gira på å bli instruk...

Utdanning i NKF

Utdanningssystemet i NKF er bygd opp over mange år, og er fortsatt i utvikling.

 

Norges klatreforbund (NKF) samarbeider med Norsk Fjellsportforum (NF) om instruktørutdanning ute-klatring.  NKF følger NF standarden på disse områdene, som inkluderer klatreinstruktør sport, klatreinstruktør 1 høyfjell og lavland og klatreinstruktør høyfjell og lavland 2. 

 

For utdanning knyttet til klatring inne har NKF utviklet trenerløypa i tråd med NIF sine rettningslinjer som inkluderer trener 1, trener 2 og etterutdanning tilknyttet trenerløypa: hoveddommer kurs og rutesetterkurs.

 

Andre kurs NKF arrangerer er grunnkurs inne, klatreleder inne, grunnkurs ute, inne til ute og kameratredning.

 

 

Ressurspersoner