Framsiden

Idrettsskader og forebygging
Å være i bevegelse er kanskje det viktigste man kan gjøre for å holde seg frisk, men fysisk aktivitet har også noen negative bivirkninger, som er særlig knyttet til risikoen for skade. Idrettsskader kan deles inn i akuttskader og belastningsskader. Akuttskadene oppstår plutselig og har en klart definert årsak eller starttidspunkt. Belastningsskader derimot oppstår gradvis over tid, som følge av litt mer belastning enn hva vevet tåler. Idrettsskader kan også deles inn i bløtdelsskader (leddbånd-, sene-, muskel- og bruskskader) og skjelettskader. 
 

Klatring kan forårsake disse skadene. På bakgrunn av det har NKF fått uttarbeidet et kompendie som omhandler klatring og skader. I tillegg til dette kompendiet har NKF laget instruksjonsvideoer på treningsøvelser som finnes i kompendiet. Takk til Tina Johnsen Hafsaas som er uttøver i videoene.
 

Kompendiet «Klatring og idrettsskader» er utarbeidet for å være en del av trener 2- utdanningen i Norges klatreforbund. Kompendiet er finansiert av Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite samt Norges klatreforbund. Kompendiet er utarbeidet av Rikke Munk, Idrettsfysioterapeut MSc, ved Senter for idrettsskadeforskning, i tett samarbeid med Stian Christophersen, Fysioterapeut og landslagssjef ved Norges klatreforbund. 
 

Kompendiet kan leses og lastes ned gratis her.
Innstruksjonsvideoene tilknyttet kompendiet ligger her.