Framsiden

Regodkjenning av trenere og instruktører

Alle trener- og instruktørutdanninger har en varighet på 5 år. Dette gjelder "NKF" trenere og "NF" instruktører. Se under hva som gjelder for de ulilke utdannelsene. NKF sine innendørs godkjenninger kan du søke regodkjenning på http://www.brattkompetanse.no. For NFs utendørsgodkjenninger kan du se deres hjemmesider.

 

 

Regodkjenning klatreleder inne:

 

Fornyet godkjenning gjennom dokumentasjon. Dokumentasjonen skal vise at instruktøren tilfredsstiller følgende krav: 

 1. Minst 50 timers aktivitet som instruktør eller trener for klatring i løpet av de siste 5 år.
 2. Vedvarende egenaktivitet som klatrer.

 

Det gjøres med skjema som ligger på www.brattkompetanse.no. Skjemaet fylles ut og lastes opp på brattkompetanse.

 

 

Regodkjenning trener 1

 

Fornyet godkjenning gjennom dokumentasjon. For å bli godkjent må man vise til aktiv bruk av sin kompetanse i siste godkjenningsperiode. Aktiviteten må være fordelt utover perioden. Dersom man har lange opphold fra klatringen må dette begrunnes. Man må vise på innsendt skjema at en har vært aktiv på en eller flere måter som listet under. Kravene er listet i prioritert rekkefølge (viktigste øverst), dvs det er bedre å ha vært trener 1 gang i måneden enn å ha hatt et kurs pr år.

 

 1. Treneraktivitet for enkeltutøvere eller grupper.
 2. Kurs (innføringskurs, klatreleder inne-kurs)
 3. Relevante kurs, samlinger eller verv innfor klatring eller annen idrett
 4. Egen klatreaktivitet, egenerklæring på å lede grad minimum grad 5.
 • Alle skal levere referanse fra en person eller klubb

Det gjøres med skjema som ligger på www.brattkompetanse.no. Skjemaet fylles ut og lastes opp på brattkompetanse.

 

 

Regodkjenning trener 2

 

Fornyet godkjenning gjennom dokumentasjon. For å bli godkjent må man vise til aktiv bruk av sin kompetanse i siste godkjenningsperiode. Aktiviteten må være fordelt utover perioden. Dersom man har lange opphold fra klatringen må dette begrunnes. Man må vise på innsendt skjema at en har vært aktiv på en eller flere måter som listet under. Kravene er listet i prioritert rekkefølge (viktigste øverst), dvs det er bedre å ha vært trener 1 gang i måneden enn å ha hatt et kurs pr år.

 

 1. Treneraktivitet for enkeltutøvere eller grupper.
 2. Kurs (innføringskurs, klatreleder inne-kurs)
 3. Relevante kurs, samlinger eller verv innfor klatring eller annen idrett
 4. Egen klatreaktivitet, egenerklæring på å lede grad minimum grad 6.
 • Alle skal levere referanse fra en person eller klubb

Det gjøres med skjema som ligger på www.brattkompetanse.no. Skjemaet fylles ut og lastes opp på brattkompetanse.

 

NB:  Trener 1 etter gml. mal fikk kompetanse til å virke ute.  Trener 1 etter ny mal(2012) får ikke kompetanse til å virke ute. Personer med gammel Trener 1 Sport godkjenning kan virke ute dersom de søker NF om godkjenning som Klatreinstruktør Sport forutsatt at de tillfredstiller regodkjenningskravene.

 

 

Regodkjenning klatreinstruktør 1 og 2 sport


For å opprettholde godkjenning som klatreinstruktør 1 og 2 sport, kreves det at instruktøren har opprettholdt egenaktivitet og ferdigheter på et nivå som tilsvarer kravet til godkjenning, både med mht klatring, instruksjon og kameratredning.

 

Det gjøres med regodkjenningskjema og turdagbok. Skjemaene finner du her. Skjemaene fylles ut og sendes til NF.

 

 

Regodkjenning klatreinstruktør 1 lavland og høyfjell


For å opprettholde godkjenning som klatreinstruktør 1 lavland og høyfjell, kreves det at instruktøren har opprettholdt egenaktivitet og ferdigheter på et nivå som tilsvarer kravet til godkjenning, både med mht klatring, instruksjon og kameratredning.

 

Det gjøres med regodkjenningskjema og turdagbok. Skjemaene finner du her. Skjemaene fylles ut og sendes til NF.

 


Regodkjenning klatreinstruktør 2 lavland og høyfjell


For å opprettholde godkjenning som klatreinstruktør 2 lavland og høyfjell, kreves det at:

 1. Instruktøren har opprettholdt en viss egenaktivitet både med klatring og instruksjon.
 2. I tillegg kreves deltakelse på minst ett instruktørseminar i løpet av godkjenningsperioden.

 

 

De som ikke ønsker å opprettholde sin instruktør-/trenerstatus oppfordres til å melde fra til NKF.  Trenere som ikke har oppnådd regodkjenning innen fristens utløp, vil ikke kunne fungere som instruktører eller godkjenne brattkort.

 

Det gjøres med regodkjenningskjema og turdagbok. Skjemaene fylles ut og sendes til NF.

 

 

Regodkjenning fjellkursleder


For å opprettholde godkjenning som klatreinstruktør 2 lavland og høyfjell, kreves det at:

 1. Instruktøren har opprettholdt en viss egenaktivitet både med klatring og instruksjon.
 2. I tillegg kreves deltakelse på minst ett instruktørseminar i løpet av godkjenningsperioden.

 

Det gjøres med regodkjenningskjema og turdagbok. Skjemaene finner du her. Skjemaene fylles ut og sendes til NF.