Framsiden

Klatreforbundet har en ordning med sertifikater for å øke sikkerheten ved sikring av tauklatrere innendørs. Kortene heter Topptaukort og Brattkort, Ledkort er det samme som Brattkort. Med Topptaukort har du lov til å sikre noen som klatrer på topptau, og med Brattkort kan du sikre både på topptau og på led. For å få kortene må man bestå en ferdighetsprøve der man utfører kameratsjekk og sikrer noen som klatrer. Kortene kvalifiserer ikke til å gi andre opplæring.

 

Registrerting og pris
For å bli registert med Brattkort eller Topptaukort må man betale et administrasjonsgebyr på 200 kroner. Registrerig gjøres på brattkompetanse.no. Når man er registrert får man automatisk et kort i posten. Prisen på registrering av Brattkort er lik, uansett om man har Topptaukort fra før eller ikke. Hvis man har mistet et kort kan man bestille nytt på brattkompetanse.no/minside/sertifikat for 100 kroner.

 

Røde Brattkort og Ledkort
Grønne Brattkort og Ledkort er gyldige for all fremtid. Gamle røde Brattkort er ikke lenger gyldige, men de kan oppdateres til nye grønne Brattkort.ved å sende et bilde av signatursiden av kortet til brattkort@klatring.no. Ledkortinnehavere som bestiller nytt kort på brattkompetanse.no får tilsendt Brattkort.

 

Overgangsordning for lokale Topptaukort
Lokale topptaukort som tilfredsstiller kravene til det nasjonale Topptaukortet, kan oppdateres mot et administrasjonsgebyr. Registrering av Topptaukort skjer på brattkompetanse.no.

 

Foreløpig kan Topptaukort utstedt følgende steder oppgraderes til det nasjonale Topptaukortet:

  • Vulkan klatresenter, Oslo
  • Klatreverket, Oslo
  • Holmen klatresenter, Asker

Man får nytt kort godkjent ved å kontakte utsteder av det lokale kortet, ved å bruke en klatreinstruktør som kan bekrefte kortet, eller ved å sende NKF et bilde av kort med signatur til brattkort@klatring.no. Dersom du er usikker på om topptaukortet ditt kan oppdateres bør du ta kontakt med utsteder.

 

Aldersgrense
Aldersgrensen på Brattkort og Topptaukort er 13 år. Barn mellom 13 og 18 år må vurderes  grundig og demonstrere tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt. De trenger også foresattes samtykke før de gis kort, noe som bekreftes ved at foresatte underskriver kortet. Før fylte 18 år er foresatte ansvarlig for at barnet holder kunnskapen ved like. Kort utstedt til personer under 18 år varer frem til de blir 18 år. Etter dette må de bestille nytt kort som de underskriver selv.

 

Etter fylte 18 år varer kort evig og behøver ikke fornyes, men i dette ligger det en forpliktelse for innehaveren til å sørge for at hen holder kunnskapen ved like. Er man ute av trening må man skaffe seg opplæring.

 

Kort kan inndras ved grove eller gjentatte brudd på gjeldende metodesett. Kort kan inndras av NKF, veggeier eller godkjente klatreinstruktører.

 

Krav til prøver, sensor og vegger
NKF har utarbeidet egne krav til prøvene. Sensorer skal være NF eller NKF godkjent klatreinstruktør eller Trener. Det er opp til klatreinstruktøren på stedet å vurdere om veggen er trygg og egnet til å utføre prøver på. 

 

Krav til taubremser og holdning til aktive taubremser
NKF anbefaler bruk av tradisjonell tubebrems til prøven, slik som det er i dag, men gir rom for bruk av assisterende taubremser i spesielle tilfeller.
 

Strykfeil
NKF har utarbeidet et eget dokument som beskriver hvilke feil som fører til umiddelbart stryk, feil som fører til stryk hvis det er flere av dem, og feil som bør påpekes men som ikke i seg selv fører til stryk.

 

Midlertidig kort kan du printe selv her

Korthefte kan du laste ned her

 

Les mer om ordningen her:

 

Bestemmelser for NKF sine kort
Topptaukortprøve
Brattkortprøve
Strykfeil