Framsiden

Kompetansedatabase

På denne siden finner du ulike treningsfaglige artikler. Siden er ment som er ressurs, særlig med tanke på Trener 2 Sport nettverket. Dersom du har liten kunnskap om treningsteori og fysiologi anbefaler vi at du starter med å lese Idrettens Treningslære eller en lignende grunnbok.


De fleste av artiklene her handler om problemstillinger som er spesifikke for klatring, enkelte andre er tatt med fordi temaet er relevant. Det er også blitt laget en side med sammendrag av artikler som ikke er tilgjengelig i fulltekst. Disse kan du få tak ved å bestille en kopi fra et bibliotek.


De fleste artiklene mangler pr. dags dato en introduksjon. Dette skyldes at de enda ikke er blitt lest i detalj av noen i Trener 2 Sport nettverket. Dersom du leser en av artiklene er det fint om du tar deg tid til å skrive en kort beskrivelse av innholdet og sender det til klatring@klatring.no
Så blir det lagt ut her som en veiledning for å finne relevant litteratur.
Vi tar også gjerne i mot tips om artikler som burde vært med.


Artiklene er stort sett lagt ut som nedlastbare PDF filer, alternativt er det en link til en annen nettside.

Tittel

Forfatter

Beskrivelse

 Trenerens rolle Olivier Guidi Artikkel oversatt fra fransk til norsk som omhandler trenerens rolle, men har også forslag til ressursskjema for WC klatrere og arbeidskravsanalyse.
 Miniveileder klatretrening C. Brodersen Miniveileder for trening
 Physiology of difficult rock climbing Phillip B. Watts, (2004) En "review" artikkel som ser på faktorer som er avgjørende for prestasjon.Tar sikte på å oppsummerer dagens kunnskap om dette temaet.
 A comparison of traning methods for enhancing climbing perfomance Colin M. Davis Masteroppgave fra USA. (166 sider 1.5 mb).
 Anthropometry of young competitive sport rock climbers Watts m.fl . (2003) Beskriver antropometriske egenskaper hos unge konkurranseklatrere i USA.
 Energy cost of sport rock climbing in elite performers Booth, Marino, Hill & Gwin (1999) Ser på oksygenopptak, laktatkonsentrasjon og puls ved innedørs og utendørs klatring
 Physiological and anthropometric determinants of sport climbing performance Mermier, Janot, Parker & Swan (2000)  
 Effect of simulated rock climbing finger postures on force sharing among the fingers Quaine, Vigourouz & Martin (2001)  
 Klatringens nivåer Olivier Guidi Artikkel oversatt fra fransk.
 Utholdenhet & klatring Anders Kindlihagen Innlegg på Trener 2 Sport seminar i Oslo høsten 2003. (30 sider 2.1 mb)
Webside: Du trenger ikke pump bare du er sterk nok Nils Rune Birkeland Mellomfagsoppgave, Idrettsfag.


Arbeidskravsanalyser o.l.

Tittel
Forfatter
Beskrivelse
  Trener 1 Sport - arbeidskravsanalyse Trener 1 Sport kurs i Bergen, 2001 Fiktiv arbeidskravsanalyse for WC klatrere. 1 side. Se også Artikkelen Trenerens rolle ovenfor for mer om dette temaet
  Arbeidskrav i idretten Tønnesen, Madsen, Haugen & Staff Generell innføring i utvikling og bruk av arbeidskravsanalyser. 12 sider
  Arbeidskrav og rammeplaner for en internasjonal 5000m løper Tønnesen, Enoksen & Tjelta Skisse av hvilke arbeidskrav som er gjeldende for en internasjonal 5000m løper. Artikkelen viser også overgangen ned til rammeplaner, årsplaner og øktplaner.


Skader

Tittel
Forfatter
Beskrivelse
  The effect of Circumferential Taping on Flexor Tendon Pulley failure in Rock Climbers Warme & Brooks (2000)  
  Lumbrical tears in rock climbers A. Schweizer(2003)  
  Overuse injuries in the elite rock climber Rohrbough, Mudge & Schilling (2000)  
  Indoor rock climbing: who gets injured? Wright, Royle & Marshall (2001)  
  Hand injuries in rock climbing: Reaching the right treatment Jebson & Steyers(1997)  Biomekanikk

Tittel
Forfatter
Beskrivelse
  Effect of a leg movement on the organization of forces at the holds in a climbing position Quaine, Martin & Blanchi (1997)  
  Influence of steep gradient supporting walls in rock climbing: biomechanical analysis Noé, Quaine, Martin (2000)