Framsiden

Klatreinstruktørkurs (ute)               

 


 
KLATREINSTRUKTØRSTIGEN består av 6 ulike kvalifiseringer på 2 nivåer, som alle følger Norsk fjellsportforums nasjonale standard for instruktører, “NF-standarden”. Norsk fjellsportforum (NF) er et faglig samarbeidsforum for kursarrangører og organisasjoner med aktiviteter på bre og klatrefjell som virkefelt. NKF er medlem av NF

 

Utdanningen på nivå 1 er beregnet på klatrere som ønsker å bli instruktører på utendørs klatrekurs, mens kvalifiseringen på nivå 2 er for dem som vil utdanne klatreinstruktører. Opptak til kurs på nivå 2 krever at man har tidligere praksis som klatreinstruktør på nivå 1.

 

 
Kvalifiseringstrinn:


Klatreinstruktør sport (nivå 1): Kan være instruktør på sportsklatrekurs hvor klatringen er begrenset til ½ taulengde med nedfiring fra snufeste, og hvor all klatring er sikret med borebolter (faste forankringer).

 

Klatreinstruktør 2 sport: Kan utdanne klatreinstruktør sport, dvs. bli kursleder eller instruktør på instruktørkurs sportsklatring.

 

Klatreinstruktør 1 lavland: Kan være instruktør på klatrekurs og kameratredningskurs i lavlandet, både sportsklatring og naturlig sikret klatring over en eller flere taulengder.

 

Klatreinstruktør 1 høyfjell: Kan være instruktør på klatrekurs og kameratredningskurs i lavlandet eller i fjellet, både sportsklatring og naturlig sikret klatring over en eller flere taulengder.

 

Klatreinstruktør 2 høyfjell: Kan utdanne klatreinstruktør 1 lavland og høyfjell, samt klatreinstruktør sport.

 

Isklatreinstruktør: Dette er en tilleggsutdanning for isklatring som kan tas av alle som er godkjent som klatreinstruktør 1 lavland eller høyfjell, eller som klatreinstruktør 2 høyfjell. 

 

Kvalifiseringsvegen på alle disse nivåene består av en kombinasjon av egenerfaring som klatrer, instruktørkurs av varierende lengde, samt en praksisperiode. Dette er framstilt i flytskjemaene nedenfor.