Framsiden

Andre kurs

 

"Andre kurs" er veldig viktige kurs i kursutvalget til NKF. 

 

Grunnkurs inne: For deg som ønsker å lære det grunnleggende for å kunne klatre og/eller sikre inne. Kurset gir kompetanse slik at du kan ta brattkorttesten.

 

Klatreleder inne: For deg som ønsker å være instruktør på "grunnkurs inne".

 

Fra inne til ute: For deg som har Brattkort og klatrer inne, men som vi lære det grunnleggende for å kunne klatre og/eller sikre på sportsklatrefelt.

 

Grunnkurs ute: For deg som ønsker å klatre ute og inne, å bli bevisst potensielle farer som er forbundet med klatring ute. Kurset gjør deltagerene godt skikket til å ta brattkort.
 

Kameratredning: For deg som ønsker å lære og/eller bli flinkere til kameratredning.  Dette kurset er ikke forbeholdt trenere/instruktører, og er ikke kompetansegivende.