Framsiden

 

Våre samarbeidspartnere
 
 
 
 
 

 

Magasinet Klatring

 

 

 

Norges klatreforbund
 

Besøk og postadresse: 

Postboks 5000

0840 Oslo

klatring@klatring.no

Forebygge ulykker

Ulykker må forebygges der klatrerne er, og klubbene gjør den viktigste jobben.  NKF kan hjelpe til på mange måter:
 

Klubbarrangement om sikkerhet: Et ferdig opplegg som klatreklubben selv kan bruke, kan lastes ned her.  
Se eget vegledningsbrev her: Brev til sikkerhetssjefen.pdf
Vi kan også stille eller være behjelpelig med instruktør utenfra.
 

Handlingsplaner for sikkerhet er klubbenes redskap for systematisk, ulykkesforebyggende arbeid. Sikkerhetskomiteen kan tilby informasjon, faglig bistand og gode eksempler. Nye og reviderte handlingsplaner vil vi gjerne ha til informasjon.
 

Fagstoff og ulykkesanalyser til fri bruk (husk kildehenvising) ligger under ”Artikler om sikkerhet”. Ulykkesrapportene avdekker risikofaktorer og årsaksforhold, og kan brukes på kurs og i ulykkesforebyggende arbeid. 

 

Klatrevettplakat for innevegger i farger og stort format sendes ut gratis til klubber og veggeiere.
Bestill plakaten her. 


Sikringskort er et viktig hjelpemiddel for sikkerheten på innevegger. Les mer på brattkort.no.


Nyttig stoff om sikkerhet finner du også i NKFs bøker og hefter, som  kan bestilles fra vår nettbutikk.


Andre spørsmål? Kontakt Odd Magne Øgreid, leder av sikkerhetskomiteen i NKF, på e-post.