Framsiden

Tomas Olssons minnefond

Tomas OlssonI mai 2006 klatret Tormod Granheim og hans svenske skikamerat Tomas Olsson til toppen av Mt. Everest og spente på seg skiene. I en rappell i den stupbratte nordveggen løsnet rappellankeret og Tomas omkom.

Tormod kom seg helskinnet ned og ble den første som noensinne har kjørt på ski ned hele nordveggen.

I forbindelse med leteaksjonen etter den tragiske ulykken, ble det samlet inn midler både i Sverige og i Norge. Innsamlingen i Norge ble organisert av Fri Flyt. Et mindre beløp, i overkant av 50.000 kr. står ubrukt, med et tilsvarende beløp i Sverige.

Familien til Tomas Olsson, Fri Flyt og Tormod Granheim ønsker å dedikere midlene til fremtidige lete/redningsaksjoner i forbindelse med svenske eller norske ski/klatreekspedisjoner i fjerntliggende fjellstrøk uten godt fungerende redningstjeneste. I denne sammenheng ble Norges Klatreforbund kontaktet.

Modellen vi har kommet frem til, og som nå er vedtatt i styret i NKF, er at midlene plasseres på en egen konto, og at styret i NKF påtar seg ansvaret med å forvalte disse midler vederlagsfritt, basert på et sett enkle statutter (se ”Tomas Olssons Minnefonds statutter”). Det Svenske Klatterforbundet har gjort det samme.  Svenske eller norske ekspedisjoner kan deretter søke i sitt hjemland, men om ønskelig kan man stille de samlede midler til rådighet.

NKF har ikke tatt stilling til om man skal samle inn ytterligere midler. Dersom minnefondet skulle få en mer aktiv og omfattende rolle enn med dagens midler, må de respektive forbund stå fritt mht om det er mulig å fortsette i samme rolle vederlagsfritt. Vi mottar gjerne synspunkter fra Klatre-Norge, på om og eventuelt hvordan en mer omfattende innsamling til slike formål burde organiseres.

Et annet spørsmål vi også gjerne lufter er om NKF burde påta seg å samle inn erfaringer fra ulike ekspedisjoner og deretter publisere slike erfaringer og råd mht praktiske spørsmål rundt organisering, utstyrsvalg, etc. på våre hjemmesider

Eventuelle synspunkter på disse spørsmål kan gjerne sendes NKF på mail klatring@klatring.no.

Last ned statutter for Tomas Olssons minnefond.