Framsiden

Strategiplan 2016-2018

 

Strategiplanen er utarbeidet av styret 2016-18. Utkastet fra styret var ute hos alle klubber på høring.

 

Strategiplanen for 2016-18 kan leses og lastes ned her.