Framsiden

NKF reiseregulativ 2017

Reiseregulativer gjelder for alle som reiser i regi av Norges klatreforbund hvis ikke annen avtale er inngått. 

 

1. Behovsvurdering og dokumentasjon

 

Alle reiser skal forhåndsgodkjennes av overordnede.

 

All reisevirksomhet skal være relevant i forhold til arbeidsoppgaver eller rolle og skal vurderes sammen med overordnet leder.

 

2. Beløpsgrenser og kostnadstyper

 

Alle reiser dekkes etter regning. Dette innebærer at man får dekt reelle utlegg. For kostnader til reiser og bespisning, skal kostnadsnivået begrenses oppad til de til enhver tid gjeldende statens satser for reiser.

 

For reiser i Norge i 2017 innebærer dette blant annet et tak på kostnad til hotellovernatting på kr 1800, tak på kostnad til frokost kr 147, lunsj kr 220 og middag kr 367 per person per dag. For satser for utenlandsreiser vises det til statens reiseregulativ.

 

Kostnader til alkoholholdige drikkevarer dekkes ikke. Begrensede mengder alkohol kan likevel bli dekket ved utenlandsreiser eller ved representasjonsmåltider, forutsatt at det foreligger særskilt grunn. I slike tilfeller skal årsaken begrunnes, og legges ved faktura eller kvittering.

 

3. Reisemåte og satser

 

Rimeligste reisevei og reisemåte skal alltid benyttes der det er hensiktsmessig. Alle reiser og overnattinger skal gjennomføres på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

 

Eksisterende samarbeidsavtaler skal benyttes for overnattinger, der det er hensiktsmessig. For NKF gjelder dette:

 

Hotell: Thon hotell sportspris – bruk tilbudskode TH87830 og Norges Klatreforbund som firma ved bestilling.

Leiebil: Hertz – bruk tilbudskode CDP 582948 ved bestilling.

 

Personer som reiser jevnlig i regi av NKF kan etter godkjennelse av overordnet leder bestille flyreise gjennom Amex reisebyrå.

 

4. Dokumentasjonskrav til reiseregning og utgifts refusjoner

 

Ansatte, tillitsvalgte og andre som jevnlig reiser i regi av NKF skal benytte elektronisk reiseregnings- og utleggssystem (Visma Expense) når man ber om refusjon for utlegg eller utgifter man har hatt i forbindelse med tjenestereise. Elektronisk uteggs- og reiseregningsskjema skal være utfylt i rett stand og kvitteringer eller annen dokumentasjon skal vedlegges skjemaet.

 

For andre personer benyttes manuelle NKF utleggsskjema (for utlegg mot kvittering) og NKF reiseregningsskjema (for kjøregodtgjørelse).

 

På kvitteringene skal man alltid påføre formål og deltakere. Eksempelvis på taxikvitteringen skriver man: «Møte med NKF + navn på alle passasjerene». På kvitteringer vedrørende bespisning skal man alltid påføre samtlige deltakere.

 

 

5. Skatteplikt for reiser

 

Ved bruk av egen bil utbetales kr 3,50 i bilgodtgjørelse pr kilometer.

Passasjertillegg når det tas med andre arbeidstakere på oppdrag kr 1,00 pr. km. pr. arbeidstaker.