Framsiden

 

Lover gjeldende for Norges klatreforbund

 


Revidert på NKFs ekstraordinære ting 5. november 2015.

Loven ligger her.

Loven er godkjennt av NIF 19.11.2015. Godkjenning ligger her.