Framsiden

I følge NKFs lov paragraf 14, skal tinget innkalles med 2 - to - måneders varsel og sendes alle NKFs medlemsklubber. Inkallingen sendes på e-post og pr brev til alle klubber, samt publiseres på www.klatring.no.

Tinget holdes på våren annehvert år.

Saker som klubbene ønsker å ta opp på tinget, må i følge NKFs lov paragraf 14 være sendt styret senest 4 - fire - uker før tinger, dvs. poststemplet ikke senere enn 4 uker før tinget.

Fullstendig saksliste og andre saksdokumenter blir sendt ut til klubbene senest 2 - to - uker før Tinget.