Framsiden

NKFs historie

Kristian Tandberg på Kolsås i 1904.
Kristian Tandberg på Kolsås i 1904.
 
Asbjørn Gunneng på "Kålbladet" rundt 1930.
Asbjørn Gunneng på "Kålbladet" rundt 1930.
 
Kim Carrigan leder "Fandens Hekletøy" i Sydstupet. (Foto: Dag Kolsrud)
Kim Carrigan leder "Fandens Hekletøy" i Sydstupet. (Foto: Dag Kolsrud)
 
Marius Morstad forserer Kjempetaket. (Foto Stein P. Aasheim)
Marius Morstad forserer Kjempetaket. (Foto Stein P. Aasheim)

Norges klatreforbund ble dannet i 1992.

NKFs første ledere var Truls Korsæth etterfulgt av Jon Haukåssveen.
Første generalsekretær og primus motor for dannelse av forbund - Einar Skage Andersen.

Kort oppsummert klatrehistorikk

 • Slutten av 1800-tallet: Opplæring av patentfører tok til. Sentral var Carl Hall. 1912:
 • Patentførerkurs på Turtagrø, ledet av Ola Berge1910-1921: Artikkel i DNT årbok: "Kort veiledning i brævandring og klatring".
 • 1959: Stiftelsen av Tindegruppa ved NTH (nå NTNU) i Trondheim. Opplæring er sentralt i Tindegruppas profil. Nils Faarlund og Per Vigerust er viktige i dette arbeidet.
 • 1962: Den Norske Klatreskole ble startet på Turtagrø, i regi av Turtagrø etter initiativ fra Johannes Drægni. Holdt på til 1975. Opplæring på Turtagrø ble gjenopptatt i 1988.
 • 1963: Klatrekursene i Innerdalen på Nordmøre starter. Samarbeid mellom NTK, Tindegruppa i Trondheim og Innerdalen Turisthytte. Per Vigerust fra Tindegruppa var kursleder i starten sammen med Olav Innerdal. I 1974 overtok DNT for NTK. I 2008 hadde kursene i Innerdalen 45-års jubileum.
 • 1967: Nils Faarlund starter Norges Høgfjellskole i Hemsedal. Opplæring i Tindefriluftsliv. Både grunnopplæring og veglederopplæring. Inkludert i dette er redningsmetoder.
 • 1972: Nord-Norsk Klatreskole ble etablert.
 • 1978: Nortind (Norske Tindevegledere) ble stiftet, et forbund for profesjonelle tindevegledere i Norge. Har egen veglederutdanning.
 • 1980-årene: vanlig at lokale klatreklubber arrangerer grunnkurs i klatring ute. Vanlig også at Alpine fjellredningsgrupper gir opplæring i alpine fjellredningsmetoder.
 • 1988: Norsk Fjellsportforum ( NF) blir etablert, et rådgivende samarbeidsforum for kursarrangører, kursledere og kursinstruktører innen fjellsport i Norge. Utarbeider Nasjonal Standard, publisert i 1995, med siste utgave i 2007.
 • 1992: Norges klatreforbund (NKF) blir stiftet. Utarbeider en utdanning for fjellklatring og en for sportsklatring.
 • 1990-årene: Det blir vanlig med egne kurs i kameratredning. Kameratredningskurs blir bl.a. del av NKF- fjellklatrestigen, DNTs kurstilbud og NFs nasjonale standard.
 • 2000-årene: Mer og mer vanlig med egne kurs inne, jmfr NKF sportsklatreutdanning.

To sentrale referanser (som dere kanskje har god kjennskap til allerede):

 • Grimeland, Geir (2004): /En historie om klatring i Norge 1900-2000. Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke, Bergen.
 • Strømme, Ketil (2004): /Fra spikestøvler til limbolter. en undersøkelse av sikkerhet i norsk klatresport i et historisk perspektiv, og en drøftelse av fenomenet klatring i et fenomenologisk og eksistensialistisk perspektiv./ Hovedfagsoppgave Høgskolen i Telemark, Bø.