Framsiden

Arne Næss og Rine Hansen med hedersprisen som er laget av Rine Hansen.

Arne Næss Hederspris

Arne Næss Hederspris er opprettet av og forvaltes av Norges Klatreforbund. Prisen deles ut minst en gang hvert annet år etter vedtak av juryen i forbindelse med et større arrangement. Både klubbmedlemmer og ikke-medlemmer kan fremme forslag til kandidater.


I 2012 deles Arne Næss Hederpris ut på Klatretinget og 20 årsjubileum på Hankø 21.-22. april 2012.

Frist for å sende inn navn på kandidat er 30. mars 2012.  Forslagsstiller må begrunne forslaget.

Send forslagene til Norges Klatreforbund Serviceboks 1 US, 0840 Oslo eller
klatring@klatring.no

Vedtektene er utarbeidet i nært samarbeid med Arne og Kit-Fai Næss og skal fremme holdninger og verdier
som så vel Arne Næss som NKF representerer.


Juyen berstår av følgende:
Leif Landsverk, formann
Kit-Fai Næss
Leder i NKF, Ole Karsten Birkeland

En representant fra NKF`s administrasjon som sekretær

Statuttene kan du lese her.


Hedersprisen er ikke ment å være en elite-pris, men snarere en pris som verdsetter uegennyttige holdninger, medmenneskelighet, innsats gjennom lengre virke og som ikke alltid er like mediaprofilert, men som fremmer klatresportens anseelse og synliggjør klatresporten som ansvarlig og positiv samfunnsaktør.


Prisen skal også kunne tildeles personer som har klart å "reise seg" fra ett tilsynelatende håpløst utgangspunkt, og som på den måten blir et forbilde for oss alle. 

Vi har vært en av pionerene i bruk av idrett for å spre glede gjennom aktivitet også til grupper med spesielt vanskelig utgangspunkt. Ja, vi ønsker utøvere som kan hevde seg i internasjonale konkurranser, men vi ønsker også å få ungdom bort fra gatehjørnet og inn i sunn aktivitet, vi ønsker at personer som sliter med stor problemer skal oppleve et avbrekk med mestring og glede.

Vi har kjempet hardt for å endre idrettens lover for å få langt større fokus på idrettens samfunnsansvar. Vi markerer vår holdning til et større fellesskap også gjennom vår deltagelse i FriFo. NKF er ingen stor aktør i underholdningsbransjen. Vi er desto stoltere av våre utøveres seiere på andre samfunnsarenaer.

Blant personer som gjennom handling og tanker reflekterer disse verdier mer enn noen, står AN i en særstilling. Bak de statutter som nå ligger til grunn for prisen ligger mange samtaler med Arne og Kit-Fai Næss. NKF er stolte av og takknemlige for å få anledning til å bruke hans navn.

Eventuelle spørsmål kan rettes til NKF
klatring@klatring.no.