Framsiden

Årsrapporter

 

Norges Klatreforbund ønsker med dette å gi en oversikt over de aktiviteter og måloppnåelse vi har jobbet for. Vår innsats er basert på de strategiske mål som beskrives i Handlingsplanen for den aktuelle perioden.