Framsiden

 

Våre samarbeidspartnere
 
 
 
 
 

 

Magasinet Klatring

 

 

 

Norges klatreforbund
 

Besøk og postadresse: 

Postboks 5000

0840 Oslo

klatring@klatring.no

Reglement

Norges klatreforbunds regelverk for nasjonale klatrekonkurranser, slik de her foreligger, er utarbeidet i samsvar med de gjeldende regler for internasjonale konkurranser. Det er imidlertid gjort enkelte forenklinger og tilpasninger til norske forhold. Dette gjelder særskilt kvoten for deltagerantallet i finaler og inndelingen i aldersklasser. Regelverket er bygget opp rundt to generelle kapitler; Organisering av konkurransene og Generelle regler. Deretter følger regler for klatrekonkurranser på led og buldring, for nasjonale mesterskap samt retningslinjer for sportslig oppførsel og protester. I likhet med de internasjonale konkurransene, er også klatrekonkurranser i Norge i stadig endring. Et regelverk, som her foreligger, vil derfor ha begrenset varighet. 


Reglementet ble revidert høsten 2011. Særlig forandring et at det er inkludert reglement for buldrekonkurranser.


Du kan laste ned det gjeldende reglementet som pdf-fil her. (Nytt januar 2014).

 

Arrangørhåndbok

 

Arrangør håndboken er ment som et hjelpemiddel for å arrangere klatrekonkurranser. Den er spesielt laget for Nordiske mesterskap, Norges cup og NM, tau og buldring. Den er ikke 100% dekkende og den er ment som et hjelpemiddel for klubber som allerede innehar noe arrangør kompetanse.
 
 
Du kan laste ned det gjeldende arrangørhåndbok som pdf-fil her. (klikk på "download" oppe i høyre hjørne).
 
 
 
NC buldring 2013, Mandal. Foto: Lars Ole Gudevang