Framsiden

Politiattest for idrettslag


Norges idrettsforbund (NIF) jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

 

Trykk her for å lese mer på NIF sine sider om hva en politiattest er, hvem som trenger det, og hvordan det innhentes.