Framsiden

Søke midler

 

Vil klubben arrangere buldremesterskap eller skrønekveld? Eller vil dere arrangere konkurranse eller festival for alle klubber i regionen? Trenger dere utstyr til å sette igang med klatring for funksjonshemmede eller ungdomsgrupper? Vil dere skru om buldrerommet deres? Da kan dere søke om støtte til dette fra klatreforbundet!

 

For utesamlinger mottar klatreforbundet midler fra Miljødirektoratet og Kulturdepartementet. Midlene skal brukes til tiltak som fører til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. 

 

I menyen til venstre finner dere informasjon om hva NKF gir støtte til, mal for søknadsskjema, samt andre støtteordninger dere kan søke til.

 

Retningslinjer for støtte fra NKF:

  • Aktiviteter med barn, unge (opp til 19 år) og barnefamiler blir prioritert
  • Aktiviteter for funksjonshemmede blir prioritert.
  • Aktiviteter som er lavterskel og enkle å være med på blir prioritert.
  • Aktiviteter som medvirker til økt deltakelse over tid prioriteres.
  • Aktiviteter med flere klubber prioriteres.
  • Alle søknader vil behandles innen en måned, men vi forbeholder oss retten til lengre saksbehandlingsfrist i hektiske perioder.
  • Klubben må sende inn en rapport når aktiviteten er gjennomført.
  • Støtten blir utbetalt i etterkant når rapport er levert.