Framsiden

Medlemsregistrering

Hvert år foregår det en internettbasert registrering av medlemmer og aktivitet i norsk idrett, 'Idrettsregistreringen'. Registreringen foregår fra 1. til 30. april, og klubben må gå inn og registrere sine medlemstall i SportsAdmin.

 

Trykk her for å lese mer om medlemsregistreringen på NIFs hjemmesider.
 

Registrerigen skal vise aktiviteten i den enkelte klubb, og den legges inn på kjønn i forskjellige aldersgrupper. Idrettsregistreringen deler opp i kjønn og i disse aldersgruppene:
0-5 år, 6-12 år, 13-19 år, 20-25 år og 26 år og over. Det er ikke navn, men tall som skal registreres. 

 

Tallene i denne registreringen gir igjen grunnlaget for tildelingen av 'Lokale aktivitetsmidler', midler som kommer fra Kirke- og kulturdepartementet til Idrettsrådet i din kommune som igjen fordeler midlene direkte til klubben. Klubben må også ha registrert aktive medlemmer for å ha rett på støtte fra klatreforbundet.

 

Hvem er aktivt medlem og hvem er bare medlem?

I idrettsregistreringen skal dere registrere både aktive medlemmer og medlemmer. Vi har opplevd at det har vært litt uklarhet rundt disse begrepene, og hvem som egentlig er aktive medlemmer. I reglene fra NIF står det:

 

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

 

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

 

Det vil si at aktive medlemmer rommer ganske mye. Det er ingen nøyaktig definisjon, så det er mye opp til hver enkel klubb å definere dette. For klatring kan det f.eks. også gjelde:

 

 • Medlemmer som klatrer, både innendørs og utendørs. Det kan være noen som klatrer ukentlig, månedlig eller sesongbasert. Kanskje bare noen som klatrer ute når sola skinner og man kan bade etterpå, eller kanskje noen som bare klatrer is på vinteren.
 • Medlemmer som kanskje bare sikrer, f.eks. foreldre med klatrende barn.
 • Medlemmer som bare arrangerer sosiale happenings I klubben.
 • Medlemmer som jobber administrativt for klubben.
 • Medlemmer som er engasjert I styre.
 • Medlemmer som organiserer aktivitet, som trening eller klatregrupper.

 

Hvem kan registrere på vegne av klubben?

For å legge inn og sende opplysninger til NIF i forbindelse med Samordnet søknad og rapportering så er det begrenset til følgende roller/verv i et idrettslag:

 • Leder av klubb (kan rapportere på vegne av hele klubben og skal også være den som bekrefter innsendingen på vegne av klubben)
 • Leder gruppe (gjør kun rapporteringen for sin aktuelle gruppe, bl.a. rapportering av aktive medlemmer og svarer på spørsmål fra særforbund)
 • Nestleder
 • Adm Leder
 • Daglig leder
 • Styremedlem
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Org-ansvarlig

 

Avsluttet ditt verv som leder i idrettslaget?

Dersom du ikke lenger er leder i idrettslaget er det fint om du legger inn ny leder i SportsAdmin. Da det bare kan være én leder vil din lederfunksjon automatisk bli avsluttet når du legger inn ny leder, og dere sikrer at informasjon går til riktig person.

 

Husk godkjent medlemsregister!

Alle idrettslag må benytte seg av et godkjent elektronisk medlemsregister. Dette være seg KlubbAdmin eller annet system som har en godkjent integrasjon med NIF. Selv om idrettslaget benytter seg av et annet godkjent elektronisk medlemsregister så må man logge seg inn i KlubbAdmin og bekrefte antall medlemmer og aktive medlemmer via www.ka.nif.no.