Framsiden

Klubbutvikler buldrer.

Klubbutvikling

Klubbutvikling er alt som gjøres for at klubben utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon. Gjennom klubbutviklingstiltak skal klubbene kunne bli sterkere og mer selvgående og kunne gi et best mulig tilbud til sine medlemmer og til nærmiljøet. Klubbutviklingstiltakene skal generere frivillighet ved å gi flere personer kompetanse til å bidra i klubben. 

 

Tiltak kan være klubbutvikling eller kompetanseutvikling. I menyen til venstre finner du liste over klubbutviklingstiltak.

 

For å få tiltak må dere søke gjennom søknadsskjemaet, som dere finner i menyen til venstre. Tiltak vil bli vurdert etter behov, og begrenses til ett tiltak for hver klubb, og med forbehold om at klatreforbundet har midler til å dekke tiltaket. Hvis vi får mange forespørsler fra klubbene, kan det bli nødvendig å prioritere mellom hvilke tiltak vi kan støtte. For tiltak som involverer flere klubber vil ingen av klubbene miste "sitt" tiltak for året, men det vil bli tatt en helhetlig vurdering av videre behov.

 

 

Retningslinjer:

  • Tiltak som omfatter flere klubber prioriteres.
  • Tiltaket skal tilføre klubben kompetanse som klubben selv ikke har mulighet til å stille med.
  • Tiltaket skal generere frivillighet og brukes inn mot klubben. Klubben må i søknaden gjøre rede for hvordan tiltaket skal brukes inn mot klubben.
  • Tiltaket skal være for klubbmedlemmer.
  • Tiltaket må styregodkjennes.
  • Tiltaket skal fortrinnsvis være et fra listen over tiltak. Har dere andre behov, ta kontakt, eller trykk her for se om det kanskje er aktivitetsmidler dere kan søke om.
  • Tiltaket skal gjennomføres av en av våre klubbutviklere. I spesielle tilfeller kan tiltaket utføres av andre, det må isåfall avtales på forhånd.
  • Alle søknader vil behandles innen en måned, men vi forbeholder oss retten til lengre saksbehandlingsfrist i hektiske perioder.
  • NKF støtter bare en instruktør. Ønsker dere flere, må klubben betale det selv.

 

Søknadsskjema finner dere i menyen til venstre.

 

Klubbutviklerne

Vi har et klubbutviklerkorps fordelt over hele landet som utfører disse klubbutviklingsoppdragene for NKF, og som er bindeleddet mellom NKF og klubbene. I menyen til venstre finner du en oversikt over våre klubbutviklere. Klubbutviklerne våre har en bred kompetanse og kan tilby hjelp innenfor det meste av klatring og klubbutvikling. I utgangspunktet jobber klubbutviklerne innenfor sin region, men kan også reise ut til andre regioner hvis det er spesielle behov for kompetanse.