Framsiden

Forsikringer

Her kommer informasjon om hvilke forsikringer klubber og utøvere bør skaffe seg og hvilke de er dekt av gjennom å være medlem av NKF.

 

Noen forsikringsselskap tilbyr pakker til idrettslag, som er tilpasset idrettslagets behov. Se f.ek.s Gjensidige eller If forsikring.

 

NIFs barneidrettsforsikring

 

Som medlem av NIF er NKF og alle klubber som hører under NKF dekt av Gjensidiges Barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den datoen de fyller 13 år, som er medlem av en klubb tilknyttet NKF eller som er med på aktivitet arrangert av en klubb. Barn som ikke er medlem av lag/klubb, som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er også forsikret gjennom samme forsikring.

 

Trykk her for å lese mer om forsikringen.

 

Underslagsforsikring

 

Alle idrettslag som tilhører NIF er pålagt å ha en underslagsforsikring gjennom NIFs lovverk. Klatreklubber som tilhører NKF er også underlagt NIFs lovverk. Forsikringen kan begrense klubbens økonomiske tap hvis ansatte, tillitsvalgte eller medlemmer gjør straffbare handlinger.

 

 

Ansvarsforsikring

 

NKF er dekt av arrangøransvarsforsikring gjennom Gjensidige. Dette omfatter alle aktiviteter NKF arrangerer eller er medarrangør på. Dette gjelder IKKE aktiviteter som klubber under NKF arrangerer selv, selv om klubben har mottatt støtte fra NKF. Vi anbefaler alle klubber å tegne sin egen ansvarsforsikring for klubbaktivitet.
 

 

Ulykkesforsikring

 

Barn er dekt av NIFs barneidrettsforsikring til den datoen de fyller 13 år. Alle andre medlemmer må sørge for egen ulykkesforsikring, enten det er klubben som dekker den eller den enkelte person.

 

Klubben kan få ulykkesforsikring for instruktører gjennom Gjensidige. Les mer og finn kontaktinformasjon for bestilling med å trykke her

 

Styreansvarsforsikring

 

Et styreverv er personlig og som styremedlem kan du bli holdt erstatnings­ansvarlig. Med en styreansvar­forsikring begrenser dere styremedlemmenes økonomiske tap.

 

 

Anbefalninger og forsikringspakker

 

På NIFs klubbsider kan dere lese mer om forsikringer idrettslag er anbefalt og pålagt å ha. Der finner dere også en oversikt over forsikringsselskap som har utarbeidet egne forsikringspakker for idrettslag. Trykk her for å komme til NIFs forsikringssider for klubb.