Framsiden

Barneidrett og idrettens barnerettigheter

 

Norges idrettsforbund har laget fem korte barneidrettsfilmer som lærer deg det viktigste på 1-2-3. Filmene blir et viktige verktøy i alle idrettslag for å øke forståelsen for Idrettens barnerettigheter og bestemmelser. 

 

Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år er pliktige til å oppnevne en person som skal være ansvarlig for barneidretten. Disse filmene kan være et nyttig verktøy for alle barneidrettsansvarlige.

 

Trykk her for å lese mer om barneidrett på NIFs sider.