Framsiden

 

Våre samarbeidspartnere
 
 
 
 
 

 

Magasinet Klatring

 

 

 

Norges klatreforbund
 

Besøk og postadresse: 

Postboks 5000

0840 Oslo

klatring@klatring.no

<< Tilbake

 

 

 

Stilling ledig som Generalsekretær i NKF – 10 mnd. vikariat

Norges Klatreforbund er en frivillig organisasjon under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Vi organiserer klatring for ca. 20 000 medlemmer fordelt på 200 klubber over hele landet.

Forbundets formål er å fremme klatresporten i Norge og å representere den internasjonalt. NKF skal virke for en sikker og naturvennlig utvikling av klatresporten.

 

Grunnet foreldrepermisjon søker vi en vikar for vår generalsekretær fra september 2017 til juni 2018. Generalsekretæren er øverste, administrative leder for NKF og sekretær for forbundsstyret. Stillingen dekker følgende ansvarsområder:

 • Ledelse av forbundets kontor, med personalansvar for 4 årsverk.
 • Økonomi, plan- og budsjettarbeid.
 • Kommunikasjon og kontakt med medlemsklubber og samarbeidende organisasjoner.
 • Kontakt med presse, media og samarbeidspartnere.
 • Markeds- og sponsorarbeid.
 • Stå for arrangementet av klatretinget våren 2018.
   

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå.
 • Erfaring fra administrativ ledelse, med økonomi- og planarbeid.
 • Erfaring fra frivillig arbeid.
 • God kjennskap til idrettens organisering og administrative systemer.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
   

Siden dette er et vikariat, er det sterkt ønskelig med erfaring fra tilsvarende stillinger innenfor organisasjoner under NIF-paraplyen.

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å lede, motivere og inspirere.
 • Evne til å samarbeide, skape kontakt og bygge nettverk.
 • Evne til å arbeide selvstendig, nøyaktig og strukturert, selv under stort arbeidspress.
 • Evne til å sette seg raskt inn i oppgaver og ansvarsområder i en idrettsorganisasjon.
   

Betingelser:
Arbeidssted er forbundets hovedkontor på Ullevål Stadion i Oslo. Det må påregnes noe reisevirksomhet, kvelds- og helgearbeid. Lønn og øvrige arbeidsbetingelser er etter avtale.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til president Stein Tronstad, tlf 909 34 419, eller til generalsekretær Johanna Solberg, tlf 412 56 696.
 

Skriftlig søknad med CV sendes til stein.tronstad@npolar.no seinest 6. juni 2017.