Framsiden

Forslag til rutiner og sjekklister

 

All aktivitet til klubben skal i hovedsak først risikovurderes (eks barneklatring, drift av klatreveggen osv). Når samme aktivitet skal gjennomføres flere ganger (eks; klubben arrangerer barneklatring en gang i uken) bruker man å utarbeide en rutine eller sjekkliste på bakgrunn av den første risikovurderingen som ble gjennomført. Neste gang aktiviteten skal gjennomføres trenger man da ikke først lage en ny risikovurdering, men kan hente frem rutinen/sjekklisten og sørge for at aktiviteten blir utført i tråd med denne.


Hver klubb må selv finne ut hvilke rutiner/sjekklister de har behov for å ha på plass. For å hjelpe litt på vei har vi her lagt inn noen konkret eksempler på hvordan slike rutiner/sjekklister kan se ut. Disse bør ikke kopieres blindt, men tilpasses hver enkelt klubb.

 

Det er fint om denne oversikten kan fungere som et slags bibliotek der hver enkelt klubb kan gå inn og hente ut forslag til rutiner som de har bruk for. Det er og fint om dere ute i klubbene har utarbeidet gode forslag til rutiner som dere har lyst å dele med andre. Send dem da inn til NKF, så sørger vi for å gjøre dem tilgjengelig for alle på denne siden her.

 

1. Rutiner, eksempler

2. Sjekklister, eksempler

1.     Arrangement – kurs

 

 1. Kurs – følge NKF sine standarder. Se under utdanningssidene.
 2. Arrangement – krav til instruktører – informasjon til deltagere.
  Prosedyre ved gruppearragement.doc
  Rutiner ved barneklatring
 3. HMS-prosedyre for instruktører i Norges klatreforbund
 4. Les NKFs egne retningslinjer for ulykkesoppfølging.

 

2.    Klatreanlegg

 1. Krav til brukere av klatreveggen
  Adgangsbestemmelser
  Reglement klatrehall
  Adgangsbestemmelser for barn
   
 2. Vedlikehold av selve klatreveggen
  Prosedyre for vedlikehold av innevegg
  Kart over klatrevegg
  Eksempel på elektronisk sikkerhetslogg
 3. Krav til klatrevegg- installasjonen – sikkerhetsgulv – matter i buldrerom.
   
 4. Utleie av klatreanlegg:
  Rutine for utleie av klatreanlegg
  Utleiekontrakt
   
 5. Rutesetting:
  Prosedyre rutesetting


3.    Anlegg ute (boltede klatrefelt):

 1.  Instruks for bolting og rebolting

 
4.    Utstyr

 1. Vedlikehold av utstyr
  Prosedyre for vedlikehold av utstyr
  Selelogg
  Slyngelogg
  Taulogg
   
 2. Rutiner for utleie av utstyr
 3. Krav til utstyr som brukes:
 4. Klatregrep
 5. Klatreutstyr
 6. Sikkerhetsgulv.

5.    Arbeidsbeskrivelse

 1. Klatrevakter
 2. Inngangsvakt
 3. Instruktører
 4. Rutesettere
 5. Veggvedlikeholdere

1. Arrangement - kurs

 1. Grunnkurs inne
 2. Klatresamling ute

 

 

..................................................................................