Framsiden

Årlig vurdering av rutinene


Det anbefales å gå gjennom HMS-systemet en gang i året for å se om rutinene fortsatt er aktuelle eller om det trengs endringer. Dette for å sikre at nødvendige og ønskelige oppdateringer i forhold til ny kunnskap og viten skjer fortløpende.

 

Revisjon av systemet.doc