Framsiden

Kartlegging av farer, vurdering av risikoer og forslag til tiltak


Kartlegging av farer, vurdering og gjennomføring av tiltak er det viktigste leddet i HMS-arbeidet.  Det er dette som er ulykkesforebygging i praksis, og det skal dokumenteres.  Men enda viktigere enn dokumentasjonen er det at klubben legger opp dette arbeidet på en praktisk og jordnær måte.  Resultatet skal være økt sikkerhet, ikke mer papir.


I dette ligger det at vurderinger og tiltak avveies nøye i forhold til deltakernes egen kompetanse og egen evne til å ta ansvar for sin egen sikkerhet.  Om klubben skal holde en klatresamling for erfarne klatrere, kan klubben ta utgangspunkt i at deltakerne er fullt ut i stand til å ta vare på sin egen sikkerhet, og kan begrense sine egne tiltak til å informere om forholdene på stedet og annet praktisk som deltakerne trenger å vite.  Om klubben derimot skal sette opp et klatrekurs for nybegynnere eller organisert barneklatring trengs det mye grundigere vurderinger, for disse deltakerne kan ikke ta vare på sin egen sikkerhet uten kyndig veiledning og instruksjon.


Målet med dette arbeidet er å systematisk jobbe med å unngå at det skjer ulykker innen klatring. Dette innebærer å tenke gjennom de aktiviteter som drives i regi av klubben, vurdere hva som kan gå galt innen de ulike aktivitetene og finne passende tiltak for å unngå at det skjer ulykker og skader. Arbeidet innebærer å lage gode rutiner for hvordan …………… klatreklubb ønsker å gjennomføre sine aktiviteter og drive sitt klubbarbeid.


Prosedyre for risikovurdering

 

Eksempel på skjema som kan brukes i risikovurdering:

 

Hjelpeskjema for risikoanalyse.doc

Tiltaksplan.doc

 

Eksempel på risikovurdering og påfølgende handlingsplan i forbindelse med aktiviteten innendørs barneklatring:

 


Eksempel på risikoanalyse barneklatring.doc
Eksempel på tiltaksplan etter risikovurdering.doc

 

Flere rutiner og sjekklister som kan brukes finner du under punkt 8 (forslagsbanken).