Framsiden

Mål for klubbens HMS-arbeid

Loven stiller klav om å ha egne mål for helse (den positive idretts- og mosjonsaktiviteten), miljø (samholdet, sosiale arrangementer og fellesskapet) og sikkerheten (for medlemmene og samfunnet).

Eksempel:

  • ………… klatreklubb skal søke å skape et godt klubbmiljø med fokus på glede, utfordring, samhold og sikkerhet for klatrere som er knyttet til klubben.
  • ………… klatreklubb skal ha systemer og fortløpende risikovurderinger som sikrer at alle arrangement i regi av klubben gjennomføres med høyest mulig grad av sikkerhet.
  • …………. Klatreklubb skal arbeide aktivt for å redusere tallet på klatreulykker i klubben vår ved å fremme risikobevissthet, ansvarsbevissthet og kunnskap om sikkerhet hos klatrere som er tilknyttet klubben.
  • …………klatreklubb skal ha systemer og forløpende risikovurderinger som sikrer at alle installasjoner klubben har ansvar for ettersyn av, og alt utstyr som klubben bruker, sikrer trygge klatreopplevelser.